Inne & Ute Trädgård

Trädgård för företag och föreningar

Beskärning:

Vi är utbildade inom beskärning och har god kännedom om uppbyggnads-och underhållsbeskärning av fruktträd. Vi beskär även prydnadsträd, buskar och häckar.

Varför ska man då beskära? Jo, för att skapa friska träd med ljusinsläpp, stabil krona och behålla artens ursprungliga form. Alla kan klippa och såga ett träd men det är viktigt att veta hur hanteringen påverkar livslängden, skador och röta.

Skötsel:

Vår-och höststädning, löpande underhåll, bl a ogräsrensning, slyröjning, jordförbättring, gräsklippning, trimning, vattning eller annat vi kommer överens om

Design:

Vill ni utveckla era ytor så hjälper vi er med design och etablering av rabatter, nyplanteringar och övriga frågor

 

Konstakta oss för offert.